Välkommen till Företagsmötet
Nästa evenemang: 2017-10-27 07:30:00

Goal Mapping - Föredrag + Workshop

En del påstår att sätta och nå mål är en av de viktigaste förmågorna att utveckla livet. Men visst slåss vi alla med att hitta mening med livet och fundera ut vad som gör oss glada och lyckliga. 

Äntligen kommer Mikael Säflund till oss för att ta med oss på en workshop där vi får ta del av en metod som kan göra att du får bättre resultat i många delar av ditt liv. 

Goal Mapping, ett sätt att ta dig dit du vill!

Mikael har fil.mag. i entreprenörskap och utbildad, certifierad och professionellt verksam som expert på Goal Mapping. 

Han har hjälpt många att på kort tid skapa stora förändringar och manifestera önskade resultat inom hälsa, business, idrott och livsstil. 

Läs mer om Goal Mapping här!

Varmt välkomna till en morgon med härlig frukost, inspirerande föreläsning och en workshop som kommer att få oss alla att tänka till, komma igång och gå därifrån upplyfta och målinriktade. 

 

Föreläsning och Workshop

Som vanligt börjar vi med en föreläsning där Mikael väcker tankar och inspirerar oss till att vilja mer. Därefter fortsätter vi som vill på en workshop i direkt anslutning till föreläsningen. Vår uppmaning är förstås att du avsätter tid även för workshopen, som är frivillig och för alla som deltar på frukosten. 

Föreläsning: kl. 07.30 - 09.00
Workshop: kl. 09.15 - ca 10.45 (frivilligt)

Läs mer »