Ann-Christine Ruuth

En riktig man eller en riktig kvinna?

Ann-Christine Ruuth är kyrkoherden som kom ut som transperson vid 57 års ålder. Nu är hon professionell föreläsare med hela landet som arbetsfält. En föreläsning med Ann-Christine ger många tillfällen till skratt men framförallt fördjupad kunskap om vad det innebär att vara transperson, vad vi menar med en riktig man eller en riktig kvinna. Ann-Christine Ruuth föreläser inspirerande oming om normer, HBTQ och inkludering!

Ann-Christine Ruuth blev sig själv vid fyllda 57. Tidigare kallades hon Åke och var kyrkoherde i en församling i Växjö. Sedan 2013 föreläser hon nu på heltid över hela landet om vad det innebär att vara en transperson, om vad vi egentligen menar med manligt och kvinnligt och de normer som styr våra föreställningar och beteenden.

När Ann-Christine Ruuth kom ut vållade det en enorm uppmärksamhet och ledde bl a till medverkan i SVT:s Skavlan. Nu syns transpersoner allt oftare i media och vi börjar inse att transpersoner finns överallt i hela samhället. Men transpersoner utmanar våra föreställningar om kön, om manligt och kvinnligt. Kunskapsbristen hos allmänheten är ofta stor och därför är det inte ovanligt att de blir utsatta för trakasserier, hot och våld. Många, inte minst unga, transpersoner överväger till och med att ta sitt liv.

Med mycket humor och värme utmanar Ann-Christine Ruuth i sin föreläsning våra föreställningar om kön, vi får veta vad som menas med att vara transperson och hur vi alla kan hjälpa till att göra samhället mer inkluderande. Egentligen handlar föreläsningen om att vara människa och att vi alla är kallade att leva våra liv som dem vi är. Åhörarna får ofta möjlighet att samtala med sin granne om olika frågeställningar. Frågor och synpunkter från publiken är alltid mer än välkomna under hela föreläsningen.

Filmen om Ann-Christine heter ”Min pappa Marianne” med Rolf Lassgård i huvudrollen hade biopremiär 21 februari i år.

Fotograf är Anna Nordström

X
X