Datum: 26 Mars 2021
Tid: 07.30 – 09.00
Plats: Digitalt Evenemang

Dag
Tim
Min
Sek

Det händer mycket spännande i Västerås både nu och den närmaste framtiden. Vid mötet i mars kommer vi genomlysa staden från olika perspektiv, med inte mindre än fem olika profiler som ger sin syn på hur staden kommer att utvecklas framåt som plats att bo, arbeta och leva i.

 

Staffan Jansson är vår nya ordförande för Västerås kommunstyrelse, och som sådan har han både god inblick i och påverkan på Västerås utveckling inom många områden. Hur ska staden utvecklas till att bli ännu mer attraktiv, hur lockar vi nya företag till staden och hur blir det för alla som bor här. Staffan ger oss en bild av hur han ser på utvecklingen.

Sanna Edling är projektchef för ett av Västerås mest intressanta stadsutvecklingsprojekt, Mälarporten. Området kring Centralstationen ska göras om i grunden och kommer att påverka både oss som bor i staden, de som pendlar in och företagandet. Sanna är den med mest koll på vad som ska hända och när det kommer att hända.

Mats Eriksson, regionchef Mälardalen inom Kungsleden, berättar om Vision Finnslätten som håller på att förändra hela området från grunden. I framtiden kan Finnslätten växa till uppemot 40 000 arbetsplatser.

Robert Wallén, representerar Polisen i Västerås och har en god inblick i hur vår samhällsmiljö ser ut. Hur allvarlig är gängkriminaliteten i Västerås och hur utsatta är vi för droghandel? Hur ser hoten ut mot oss vanliga medborgare och de företag som verkar här?

Paul Pettersson är rektor på MdH som nu ser fram emot bli MdU. Vad innebär det för skolan och för Västerås att vi får ett universitet? Hur påverkar det företagandet i staden? Finns det bara fördelar eller kommer det med nackdelar också?

X