Välkommen till Företagsmötet
Nästa evenemang: 2019-08-30 07:15:00

Den datadrivna Marknadsavdelningen

Från rationella nyttomaximerade individer till emotionella varelser som väljer varumärken tillgängliga i vårt medvetande

Välkommen på ett unikt föredrag som vänder upp och ner på många missuppfattningar och påstådda sanningar, men som ökar din förmåga att bygga ditt varumärke och skapa lönsamhet i ditt företag.

De senaste 50 årens forskning har givit oss nya insikter om konsumenternas beteenden. Nobelpristagare som Daniel Kahneman, Herbert Simon och Richard Thaler menar att det vi lär ut i företagsekonomi och marknadsföring är felaktigt.

Med stöd av ett omfattande datamaterial kan forskarna idag konstatera att konsumenter inte är rationella nyttomaximerande individer som med stor omsorg väljer produkter. I rollen som konsumenter är vi i högsta grad emotionella varelser som väljer varumärken tillgängliga i vårt medvetande.

Fredrik Hallberg är en av Sveriges mest seniora kommunikationsstrateger med digital bakgrund och han har i mer än 20 år varit verksam på några av landets största mediebyråer. Fredrik arbetar idag som Managementkonsult men har en bakgrund som forskare och är frekvent anlitad talare. 

 

Läs mer »

© Företagsmötet