Sekretesspolicy

Vi tar hand om dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR tillämpas. Förordningen, som vanligtvis refereras till som GDPR, innebär skärpta krav för hur vi som förening behandlar våra medlemmars personuppgifter.

För oss på Företagsmötet är det självklart att skydda våra medlemmars personliga integritet och personuppgifter. Att du som medlem känner en trygghet i hanteringen av personuppgifter är mycket viktigt för oss.

Som en följd av GDPR beskriver vi nedan vilka uppgifter vi sparar samt syftet med det. Intresseavvägning är den lagliga grund vi använder för hantering av dina uppgifter. All hantering av uppgifter sker för att kunna utföra föreningens mål och syfte. Uppgifterna sparas endast så länge du är medlem.

Följande uppgifter spar vi:
Vi samlar vi in och behandlar personuppgifter om medlemmens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, företag och faktureringsinformation. Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal med våra medlemmar, och för att därefter administrera avtalen.

Personuppgifterna behandlas för att:

  • Kontraktuella syften såsom medlemskap och hantering av medlemsavgifter
  • Marknadsföring och utskick gällande föreningens möten och evenemang
  • Foton till hemsida och Sociala medier

Vi använder ett fåtal kanaler för att informera om och marknadsföra vår förening och våra möten. Eftersom ett av ändamålen är att nätverka behöver vi också visa vilka vi är som deltar och är medlemmar. Därför tar vi professionella foton vid varje tillfälle och lägger upp på vår hemsida eller använder i inbjudningar och marknadsföring på Facebook. Vill du inte vara synlig eller med på foton ber vi dig att meddela oss det på plats eller via e-post.

Dina rättigheter
Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering av personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden enligt ingångna avtal. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Företagsmötet.

ekonomi@foretagsmotet.se